Share Voucher shopee Update ngày: 14.11
Note: Anh em làm máy tính xong tối săn sale ở điện thoại thì bấm link https://shope.ee/3L06PeoHYp lấy Mã Giảm Giá và hộ em phát nhé 😃
Cảm ơn mọi người ^^
—————————————————–

Nhập từng cái thì: Mở apps shopee -> Tôi -> Kho voucher -> nhập voucher
Nhưng mà 100 cái thì nhập toang mất nên là mình share cách thêm voucher hàng loạt vào Shopee thay vì nhập tay từng cái
Bước 1: Mở máy tính vào trang https://shope.ee/1VYRopPjA1
Bước 2: F12 -> Qua Tab Console xong rồi copyy script ở link này https://go1.day/scriptaddvoucher dán vào rồi enter là xongSửa đổi list voucher nếu cần :
const aVourchers = [‘AFFGMTF5', ‘AFFGMVA4', ‘AFFUNHD6', ‘AFFUNRE9', ‘AFFUNVR5', ‘AFFUNWD3', ‘AFFUNFN2', ‘AFFGMTF5', ‘AFFGMVA4', ‘AFFUNHD6', ‘AFFUNRE9', ‘AFFUNVR5', ‘AFFUNWD3', ‘AFFUNFN2', ‘AFFGMFY7', ‘AFFGMUR6', ‘AFFGMNO2', ‘AFFGMYF0', ‘AFFUNHK0', ‘AFFUNVQ2', ‘AFFUNLK9', ‘AFFUNJR0', ‘AFFUNJW6', ‘AFFUNEH7', ‘AFFUNSG2', ‘AFFUNYS3', ‘AFFGMFY7', ‘AFFGMUR6', ‘AFFGMNO2', ‘AFFGMYF0', ‘AFFUNHK0', ‘AFFUNVQ2', ‘AFFUNLK9'];