Bước 1 : Nạp tiền vào sms-activate.org mua một số phone, chờ tin nhắn về.
Khi nào đăng ký thành công, đến bước xác thực số điện thoại hãy mua số. Nên mua số của USA, dễ nhận tin nhắn hơn.

Bước 2 : Vào trang beta.openai.com nếu bị chặn thì sử dụng extension Proxy của Chrome (https://chrome.google.com/webstore/detail/touch-vpn-secure-and-unli/bihmplhobchoageeokmgbdihknkjbknd)

image.png

 

image.png

 

image.png

==================

1670684628635.png

 

1670684667316.png

Nên nạp qua stripe (kết nối thẻ visa rất tiện)

 

1670684712378.png

 

Nếu có ShopeePay thì chọn E-Wallet

1670684759060.png

Tạo tài khoản

1670685194276.png

Xác thực

1670685216485.png

Bị chặn

1670685305285.png

Connect vào Proxy, nhớ chọn USA.

1670685418222.png

 

1670685464609.png

Ấn F12 ở trình duyệt, xóa theo các bước trong ảnh, tải lại trang.

1670685772684.png

 

image.png

 

image.png
From Voz